Zgodovina in pomen

Zgodovina

O-sensei, Morihei Ueshiba,
ustanovitelj aikida.
Morihei Ueshiba je ustanovitelj veščine, ki se sedaj imenuje aikido. Samo ime je nastalo po drugi svetovni vojni in sovpada s temeljitim premislekom o naravi bojevanja in vojne, ki je zaposlovalo celotno Japonsko. Razvoj aikida je mnogovrsten, največji vpliv na Ueshibin razvoj je imel Takeda Sōkaku (Daito-ryu aiki-jujutsu), v religiozno filozofskem smislu pa Onisaburo Deguchi (Ōmoto-kyō). Še pred Morihejevo smrtjo je skrb za razvoj aikida prevzel njegov sin, Kisshomaru Ueshiba, ki je bil poglavitni člen za razvoj sistematizacije in organizacije aikida na Japonskem in po svetu. Pod Kisshomarinim vodstvom je bil zgrajen svetovni center aikida, Hombu dojo v Tokiju. Mnogo prvotnih učencev Moriheija Ueshibe je začelo z lastnimi organizacijami, ki so dejavne še danes. (Yoshinkan, Shodokan, Tendoryu, in druge) Kisshomara je nasledil njegov sin, Moriteru, ki je trenutni Doshu organizacije Aikikai. Mednarodno ta organizacija deluje preko IAF, International Aikido Federation, ki se spet deli v nacionalne zveze posameznih držav. Od novembra 2012 je polnopravna članica IAF tudi Aikikai zveza Slovenije, katere član je Aikido društvo Koroške.


Pomen
AI


"AI" , japonsko pismenko , zaradi lažjega razumevanja prevajamo kot "Harmonija". Prvi zlog postavi ton celotni besedi in s tem tudi veščini. Aikido ne pozna tekmovanj, cilj vadbe je doseganje univerzalne harmonije. Ker je to dokaj abstrakten koncept, začnemo z doseganjem harmonije svojega telesa in uma, hkrati pa poskušamo to notranjo harmonijo prenesti tudi na partnerja, s katerim vadimo. Še vedno preveč abstraktno? Vadba aikida ni siljenje partnerja v tehnike, izkazovanje premoči (fizične ali psihične), ampak sodelovanje s partnerjem. Aikido nas uči sodelovati.


KI


"KI", japonsko pismenko , sploh ne prevajamo. Bolj znan je kitajski izraz Či (chi) - oba pomenita podobno. Pomen te zagonetne besede se skriva v sami pismenki. Pismenka nam kaže lonec na ognju, kjer pokrovka kar brbota od pare, ki hoče na prosto. Tako v človeku brbotajo energije, ki jih potrebno kultivirati, če jih hočemo ciljno uporabljati. KI je izraz za vse te energije in občutke, ki se skrivajo v človeku in ga ženejo.
DO


"DO", japonska pismenka , prevajamo kot "Pot". Aikido lahko torej prevedemo kot pot, kjer se učimo harmonije energij in občutkov. Kakšna pa je ta pot?


BUDO  武道


Pot aiki-ja je definirana z japonskim izrazom, ki pomeni "pot bojevnika". Budo je splošen izraz za borilne veščine, kamor se šteje tudi aikido. Za vse moderne borilne veščine je značilno, da je njihov cilj ni več uničevalne narave, ampak razvoj telesa in karakterja. Vendar, ne glede na spremembo cilja učenja borilnih veščin, ostaja pot enaka. Gre za trd in rigorozen trening telesa, iskanje in prebijanje mej, soočanje z lastnimi strahovi in omejitvami.

0 Komentar